เพชรกลม 0.40-0.49 กะรัต 
 
: : Recommended Designs : :