GIA DIAMONDS

เพชรใบเซอร์ GIA

ร้านลีลาเจมส์คัดสรรเพชรน้ำงาม พร้อมใบเซอร์ GIA คุณภาพดีเยี่ยม ตั้งแต่เพชรน้ำ 100 ความสะอาดระดับ Internally Flawless เหลี่ยมสวยเพอร์เฟ็ค Hearts & Arrows

เพชรใบเซอร์ GIA ขนาด 18 - 29 ตัง ราคาเริ่มต้นเพียง 10,900 บาท

เพชรใบเซอร์ GIA ขนาด 30 - 39 ตัง ราคาเริ่มต้นเพียง 19,600 บาท

เพชรใบเซอร์ GIA ขนาด 40 - 49 ตัง ราคาเริ่มต้นเพียง 29,200 บาท

เพชรใบเซอร์ GIA ขนาด 50 - 69 ตัง ราคาเริ่มต้นเพียง 38,500 บาท

เพชรใบเซอร์ GIA ขนาด 70 - 99 ตัง ราคาเริ่มต้นเพียง 66,900 บาท

เพชรใบเซอร์ GIA ราคาเริ่มต้นเพียง 109,000 บาท

เพชรหัวใจ พร้อมใบเซอร์ GIA ราคาเริ่มต้นเพียง 22,800 บาทค่ะ

เพชรหยดน้ำ พร้อมใบเซอร์ GIA ราคาเริ่มต้นเพียง 40,800 บาทค่ะ

เพชรรูปไข่ พร้อมใบเซอร์ GIA ราคาเริ่มต้นเพียง 38,600 บาทค่ะ

เพชรทรงสี่เหลี่ยม Princess Cut พร้อมใบเซอร์ GIA ราคาเริ่มต้นเพียง 44,500 บาทค่ะ

เพชรมาคี พร้อมใบเซอร์ GIA ราคาเริ่มต้นเพียง 42,400 บาทค่ะ

เพชรทรงสี่เหลี่ยม Emerald Cut พร้อมใบเซอร์ GIA ราคาเริ่มต้นเพียง 24,200 บาทค่ะ

เพชรคุชชั่น, แอชเช่อร์, เรเดียน พร้อมใบเซอร์ GIA ราคาเริ่มต้นเพียง 37,500 บาทค่ะ

เพชรสิบเหลี่ยม Meteor Cut® พร้อมใบเซอร์ GIA ราคาเริ่มต้นเพียง 66,700 บาทค่ะ