เพชรกลม 0.18-0.29 กะรัต

 

 

 
 
: : Recommended Designs : :