แหวนคู่ทอง/ทองขาว 18K

แหวนทองขาวคู่

RB6004W & RB3004W

THB 34,500 ฿ 34,500 THB 25,700 ฿ 25,700 -26%

RB4010W & RB4010W

THB 32,500 ฿ 32,500 THB 24,100 ฿ 24,100 -26%

RB4003W & RB3003W

THB 29,500 ฿ 29,500 THB 22,100 ฿ 22,100 -25%

RB4003Y & RB3003Y

THB 29,500 ฿ 29,500 THB 22,100 ฿ 22,100 -25%

RB4003R & RB3003R

THB 29,500 ฿ 29,500 THB 22,100 ฿ 22,100 -25%

RB6003W & RB5003W

THB 33,500 ฿ 33,500 THB 25,000 ฿ 25,000 -25%

RB5005W & RB4005W

THB 27,600 ฿ 27,600 THB 20,700 ฿ 20,700 -25%

RB5004W & RB4004W

THB 35,500 ฿ 35,500 THB 26,500 ฿ 26,500 -25%